Paintball
BumperBall

Regulamin

Jesteś w: Paintball » Regulamin

     W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych; nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

 • Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione
   
 • Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu
   
 • Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry
   
 • Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską
   
 • Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry
   
 • Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami
   
 • Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:   
  •     trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby
    
  •     własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta
    
 • Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry
   
 • Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry
   
 • Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia
   
 • Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie
   
 • Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry
   
 • W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca
   
 • Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje poniższe oświadczenie

Ninja Maciej Kłębukowski, NIP. 7122616007

 

Na górę strony.

Ninja - nowe atrakcje!

 

-Ekstra pakiety atrakcji dla szkół - KLIKNIJ

 

-Gry miejskie - KLIKNIJ

Terminarz

Zapisz się do newslettera:
boks_firmowe_imprezy
boks_sklep_ninja